Rekonstrukce muzea

Na realizaci projektu „Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice“ předloženého v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, zastoupená Mgr. Radko Martínkem, poskytnuta účelová dotace na realizaci projektu.

Příjemce dotace: Město Holice
Název projektu: Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená
s vytvořením nové expozice
Registrační číslo: CZ.1.13/3.1.00/14.00835
Prioritní osa: 3 Cestovní ruch
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných
aktivit v oblasti ČR
Celkové náklady projektu: 22 286 269,80 Kč
Výše poskytnuté dotace: 19 682 233,00 Kč
Doba realizace projektu: 2011 - 2012

Projekt byl vybrán jako projekt pilotní a při přípravě žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh mu byla poskytnuta bezplatná asistence při přípravě v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity.

Více informací najdete:

Paak

Asistenci pilotnímu projektu při přípravě žádosti a povinných příloh zajistila Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Popis projektu

Předmětem realizace projektu je vytvořit živé muzeum, dle návrhu arch. Davida Vávry, který chce návštěvníkům nové expozice zprostředkovat osobní zážitek z afrických cest a co nejrealističtěji přiblížit široké veřejnosti výpravy Dr. Holuba za poznáním po africkém kontinentu. Město Holice chce svého nejslavnějšího rodáka představit jednak jako geniálního cestovatele, ale také jako člověka, kterého si za jeho odvážné výzkumné výpravy vážila celá Evropa. Jednou z dominant nové expozice bude funkční model Viktoriiných vodopádů a venkovní africká vesnice s audiovizuální projekcí.

Cíl projektu

Cílem je vytvořit novou unikátní expozici a oživit tak významný turistický cíl, který svým jedinečným zaměřením přiláká návštěvníky a to i ty, kteří již africké muzeum jednou navštívili.

Nuts Eu