Mládí Dr. Emila Holuba

V Holicích se 7. října 1847 do rodiny městského lékaře Františka Holuba narodil syn Emilian Karl Johann Holub. Byl jediným dítětem Holubových, takže se mu dostávalo náležité pozornosti a péče. V šesti letech začal Emil navštěvovat základní školu na Starých Holicích. Z dochovaných záznamů víme, že byl výborným žákem.

V roce 1857 se celá rodina stěhuje do Pátku nad Ohří. Emil nastupuje na gymnázium, nejprve v Praze a poté v Žatci. Po maturitě v roce 1866 nastupuje na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií se seznamuje s mnoha známými osobnostmi. Vzniká celoživotní přátelství v Vojtou Náprstkem, který byl nejen Holubovým přítelem, ale také mecenášem.

Holub cítí, že smyslem jeho života budou objevitelské cesty po černém kontinentu. Intenzivně se cvičí v pozorování přírodnin, sběru rostlin i živočichů, v meření a zakreslování terénu. Krátce po ukončení studií na fakultě odjíždí na svou první cestu do Afriky.


Následující kapitola »