1. cesta do Afriky

Již 18.května 1872 odjíždí parníkem z Anglie do Kapského města. Cesta trvala šest týdnů, z toho čtyři týdny pluli po rozbouřeném moři.

Začátky na africkém kontinentu neměl díky své finanční situaci a malým jazykovým znalostem snadné. Podařilo se mu získat místo lékaře v Diamantových polích, kde léčil búrské usedlíky. Za našetřené peníze pak podnikal výpravy do neprobádaného vnitrozemí. Během svého sedmiletého pobytu podnikl tyto výpravy celkem tři.

Během nich se seznamoval s africkou přírodou, jinakostí života a domorodými obyvateli. Vše, co pozoroval si pečlivě zapisoval a zakresloval do svých deníků. Zde se projevila jeho genialita. Nikdo nepopsal život domorodců na africkém jihu druhé poloviny 19. stol tak podrobně jako Dr. Holub. Z jeho zápisů dodnes čerpají národy států Zambie a Zimbabwe informace o své historii.

Za velmi nepříznivých podmínek, kdy mnohdy málem přišel o život, si Dr. Emil Holub splnil svůj velký sen – došel až k Viktoriiným vodopádům, které jej navždy okouzlily.Za sedm let pobytu v Africe nashromáždil na 30 000 sbírkových předmětů.


« Předchozí kapitola   Následující kapitola »