Všechny akce a výstavy

2. 5. 2012 bylo Africké muzeum Dr. Emila Holuba slavnostně otevřeno

Pozvání přijali významní hosté - velvyslankyně JAR, hejtman Pardubického kraje a David Vávra.

Dne 2. května 2012  v 11 hodin dopoledne se po roční rekonstrukci konečně otevřely dveře Afrického muzea. Na slavnostní zahájení dorazilo asi 150 pozvaných hostů. Tím nejvýznamějším byla její excelence Sandra Botha - velvyslankyně Jihoafrické republiky v Praze. Paní velvyslankyně všem přítomným řekla, že v Holicích se cítí jako doma a nová expozice ji okouzlila. Dalšími hosty byli Radko Martínek - hejtman Pardubického kraje, David Vávra - architekt a tvůrce nové expozice, Miroslav Antl - senátor, představitelé města Holic i starostové dalších měst a obcí.
Program zahájil starosta města Holic Mgr. Ladislav Effenberg. Přivítal všechny přítomné, zhodnotil význam a přínos celé rekonstrukce a také poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na  tvorbě nové expozice.
David Vávra se rozpovídal o svém putování Afrikou ve stopách Dr. Emila Holuba a poté muzeu daroval svůj vlastní cestovatelský klobouk.
Dokonce se přišel podívat i sám Emil Holub se svou manželkou Růženkou.

Všichni popřáli muzeu hodně štěstí a mnoho spokojených návštěvníků.

Novou expozici můžete navštívit i vy, každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

starosta Holic Mgr. Ladislav Effenberg vítá hosty v nové expozici Její excelence Sandra Botha - velvyslankyně Jihoafrické republiky Radko Martínek - hejtman Pardubického kraje, David Vávra - autor nové expozice, Marcela Jeřábková - vedoucí muzea Hosté shlédli životopisný film o Dr. Holubovi Přítomna byla i mnohá média Emil Holub s Růženkou


FARBY AFRIKY

Od 3. 5. 2012 do 29. 7. 2012 ve Stredoslovenském muzeu

Ve Stredoslovenském muzeu v Banské Bystrici otevírají 3. 5. 2012 interaktivní výstavu Farby Afriky. Její součástí je i výstava "DR. Emil Holub - africký cestovatel".  Život holického rodáka připomene nejen mnoho fotografií akreseb, ale také řada exponátů, které Africké muzeum na tuto výstavu zapůjčilo.  Sbírkové předměty, které kdysi sám slavný cestovatel věnoval městu Banská Bystrica, se staly základem pro vznik místního - dnes Stredoslovenského - muzea.  Výstava potrvá do 29. 7. 2012. Navštívit ji můžete každý den od 8 do 16 hodin, o víkendech od 9 do 11,30 a od 12,30 do 16 hod.

My i pracovníci Stredoslovenského muzea se těšíme na vaši návštěvu.


110. výročí úmrtí Dr. Emila Holuba

Letos 21. února uplynulo 110 let od předčasné smrti našeho nejslavnějšího cestovatele. Pochovaný je na Ústředním hřbitově ve Vídni.

V letech 1894 - 1895 pobýval Dr. Holub v Americe. Podnikl přednáškové turné, které ho nabilo elánem a chutí podniknout třetí výpravu do Afriky. Po návratu do Evropy ho však začaly sužovat četné nemoci. Ani plánovanou cestu do Ruska už nepodnikl. Naustále se mu ozývaly ataky malárie, přidaly se potíže s očima. Po přelomu století bylo už Dr. Holubovi honě špatně. Ke zhoršujícímu se zdraví velkou mírou přispělo i strádání psychické, způsobené věčnými problémy existenčními i neuznáním jeho celoživotní práce. Dr. Holub trpěl mnoha různými chorobami, kterým nakonec 21. února 1902 podlehl. Zemřel doma, ve svém vídeňském bytě ve věku 55. Je pochovaný na čestném místě Ústředního vídeňského hřbitova.

Dr. Emil Holub v padesáti letech


Známé i neznámé cesty Emila Holuba

Dne 21. 2. 2012 v 17 hodin se v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska v Kroměříži uskuteční přenáška o cestách Dr. Emila Holuba.

Až do poloviny března letošního roku trvá v Muzeu Kroměřížska výstava " Dr. Emil Holub - africký cestovatel".

U příležitosti 110. výročí úmrtí slavného cestovatele, se ve zdejším přednáškovém sále bude konat přednáška o jeho životě a cestách
"Známé i neznámé cesty Emila Holuba".
Předáška bude spojena s promítáním fotografií.
Přijďte si poslechnout   21. 2. 2012 v 17 hodin v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska.

více na      www.muzeum-km.cz


Viktoriiny vodopády konečně v Holicích

Nejznámější africké vodopády budou součástí nové expozice muzea. Včera začala jejich instalace pod dohledem architekta a tvůrce Davida Vávry.

V rámci nové expozice našeho muzea vznikne mnoho nových instalací. Nejznámější z nich jsou Viktoriiny vodopády a řeka Zambezi, která poteče okolo nich. Autor David Vávra si nenechal ujít usazení prvních skleněných panelů. Celkový dojem na návštěvníka bude úžasný. Vjem tekoucí vody prolínající se se zvuky africké vesnice a džungle vzbudí pocit,že jste  skutečně v Africe.

Vodopády jsou zhotoveny ze skleněných panelů, které evokují dojem padající vody. Ten bude umocněn vodou, která po sklech skutečně poteče. Máme se určitě na co těšit!

David Vávra dohlíží na instalaci svého díla. Viktoriiny vodopády měly hned několik obdivovatelů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21