Všechny akce a výstavy

Dr. Emil Holub v Ostravě

Výstava "Dr. Emil Holub - africký cestovatel" putuje do ZOO v Ostravě

Putovní výstavu "Dr. Emil Holub - africký cestovatel" mohou od 19. května do konce června 2011 shlédnout návštěvníci ostravské zoologické zahrady. Fotografie mapující život a práci Dr. Holuba, spolu s reprodukcemi jeho kreseb, stejně jako povídání o jeho vyjímečné manželce Růženě a další zajímavosti naleznou ve výstavních prostorách pavilonu afrických zvířat. Součástí výstavy je i pozvánka do nové expozice Památníku Dr. Emila Holuba, která bude slavnostně otevřena příští rok, v květnu 2012.

instalace výstavy v ZOO Ostrava ZOO Ostrava ZOO Ostrava ZOO Ostrava


Princ opustil muzeum

Největší zoologické exponáty čekaly na přestěhování nejdéle.

Během měsíce května 2011 by měly započít první stavební práce na rekonstrukci Památníku Dr. Emila Holuba. Do konce dubna proto musí být muzeum zcela vyklizeno. Od ledna se v muzeu pilně pracuje na přípravách stěhování. Nejprve byl přemístěn archiv knih a dokumentů, po něm následovaly exponáty z depozitáře. Všechny předměty vystavené v expozici musely být pečlivě zabaleny, popsány a opatrně uloženy do krabic. Od poloviny dubna začalo stěhování větších zvířat a zbytku vitrín. Všechny exponáty jsou bezpečně uloženy a čekají na svůj návrat do úplně nové expozice.

stěhování buvola kaferského stěhování buvola kaferského stěhování buvola kaferského stěhování lva Prince Karla


Výsledky dětské výtvarné soutěže "Opičí král očima dětí"

Odborná porota vybrala 7.4.2011 vítěze.

Vzhledem k velkému počtu došlých prací jsme se rozhodli oproti původnímu plánu hodnotit výtvarná díla ve dvou kategoriích.
I. kategorie do 10ti let a II. kategorie 10 - 15 let.
Odborná porota vybrala tyto práce:

I.   KATEGORIE  DO  10TI  LET

1. MÍSTO
   Barbora Svobodová   7 let
   Pardubice

2. MÍSTO
   Karolína Křišťálová   5 let
   Praha

3. MÍSTO
   Tereza Andrýsová   8 let
   Chrast

ČESTNÉ  UZNÁNÍ
   Hana Štěpánková   8 let
   Pardubice

   Lenka Brancuská   8 let
   Pardubice

   Matěj Chrastina   6 let
   Velké Těšany

 

II.   KATEGORIE  10 - 15  LET

1. MÍSTO
   Petr Škoda   10 let
   Pardubice

2. MÍSTO
   Tomáš Shejbal   15 let
   Holice

3. MÍSTO
   Tina Marie Melín   10 let
   Pardubice

ČESTNÉ  UZNÁNÍ
   Matyáš Hruška   12 let
   Hoděšovice

 

VŠEM  VÝHERCŮM  SRDEČNĚ  GRATULUJEME !

Slavnostní vyhodnocení a předání cen se uskuteční ve středu 27. dubna 2011 na Městském úřadu v Holicích.

VŠEM  ÚČASTNÍKŮM  DĚKUJEME  ZA  ZASLANÉ  PRÁCE. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, BUDEME VÁS INFORMOVAT, KDY A KDE BUDOU VAŠE PRÁCE VYSTAVENY.


  

Matyáš Hruška - II. kategorie, čestné uznání Tina Marie Melín - II. kategorie, 3. místo Tomáš Shejbal - II. kategorie, 2. místo Petr Škoda - II. kategorie, 1. místo Matyáš Chrastina - I. kategorie, čestné uznání Lenka Brancuská - I. kategorie, čestné uznání Hana Štěpánková - I. kategorie, čestné uznání Tereza Andrýsová - I. kategorie, 3. místo Karolína Křišťálová - I. kategorie, 2. místo Barbora Svobodová - I. kategorie, 1. místo


Dr. Holub v Darwinově muzeu

Moskva opět obdivovala život Dr. Emila Holuba

Putovní výstava "Dr. Emil Holub - africký cestovatel" měla další pokračování. Od 1. února do 13. března 2011 ji mohli shlédnout návštěvníci moskevského Darwinova muzea. Jedná se o velké, nově rekonstruované muzeum , jehož sbírky tvoří zoologické a botanické exponáty z celého světa. Najdete tu ucelené kolekce živočichů žijících v různých podnebných pásmech, ucelené kolekce barevných mutací zvířat, živočichy s různými anomáliemi i vzácné přírodní mutanty. Jsou tu ukázány geneticky dědičné vlastnosti na různých druzích živočichů, život v různých podmořských hloubkách i zcela nová, velmi působivá interaktivní expozice prehistorických tvorů. Návštěva určitě stojí za to, což dokazuje návštěvnost 3 000 - 5 000 lidí za víkend.

Je nám velkou ctí, že v tak prestižních a návštěvnicky exponovaných prostorech byl představen i náš slavný rodák. Vernisáže se kromě ředitelky muzea Anny Kljukiny a kurátorky výstavy Julie Šubiny zúčastnila také nová ředitelka Českého centra v Moskvě paní Dana Brabcová s koordinátorem programů Janem Machoninem.
Vernisáže se zúčastnilo mnoho návštěvníků muzea. Výstava věnující se životu našeho nejvýznamějšího cestovatele zaujala i moskevká média. Článek o ní vyšel v Moskevské prvdě.
Denně výstavu shlédlo na 700 návštěvníků.

Kurátorka výstavy Julia Šubina, vpravo ředitelka Darwinova muzea, vlevo ředitelka Českého centra s koordinátorem programů Na vernisáži promluvila paní Dana Brabcová - ředitelka Českého centra v Moskvě Návštěvníci vernisáže Spokojený návštěvník


Muzeum uzavřeno!

OD 26. 10. 2010 JE PAMÁTNÍK Dr. EMILA HOLUBA Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘEN.

Předpokládaný termín znovuotevření je na jaře 2012.
O průběhu rekonstrukce Vás budeme informovat na našich webových stránkách a těšíme se na Vaši návštěvu v nové expozici.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21